ניהול העניינים המשפטיים

הקונספט העסקי של משרד עורכי הדין הוא מתן ייעוץ  ללקוח, ייצוגו המקיף, ועל פי בקשתו גם ייצוגו באופן עצמאי gובאחריות עצמית, בכל ענייניו המשפטיים.

(“Management of Legal Affairs”). מטרה זו מושגת על ידי מעורבות יסודית בנסיבותיו ובצרכיו של הלקוח מחד, ובעזרת ליווי מתמשך על ידי אותו איש המקצוע במסגרת המשרד, מאידך.

משרד עורכי הדין, העומד לצד לקוחותיו מזה כבר שישה עשורים, נוסד בשנת 1950 על ידי עו“ד הד“ר פרנק נויבאואר ז“ל. בספטמבר 1973 הועבר ניהול המשרד לידי בנו, עו“ד הד“ר הרי נויבאואר, אשר החל מפברואר 2007 מנהל אותו יחד עם בנו, עו“ד מגיסטר (בוגר אוניברסיטה) דניאל נויבאואר  LL.M(Latin-Legum-Magister). ההעברה מדור לדור שהוזכרה לעיל של הנסיבות, כמו גם של ההבנה המעמיקה של הצרכים האינדיבידואליים של לקוחותינו, כמו גם סוגי היחסים הנרקמים על בסיס אמון תוך התייחסות לצרכים האינדיווידואליים של הלקוחות הן הוותיקים והן החדשים, מהווים את הבסיס לייצוג קפדני ומצליח ע“י משרד עורכי הדין. זה הבסיס המאפשר למשרד לספק פתרונות מותאמים ותפורים ללקוח ולנהל הליכים משפטיים ביעילות.

גם בזמנים בהם ערכים רבים נתונים לשינוי, נותר המשרד נאמן למאפיינים המסורתיים של משרדי עורכי דין, הקיימים באופן ייחודי באוסטריה והמסורות בעניין זה נשמרות, כגון, ובמיוחד, בכל הנוגע לשמירה על הסודיות המוטלת על עורכי הדין, כאשר אין המשרד נוהג לחשוף את הפעילות האישית בפני כלל הציבור.

ייעוץ רב-שנים של לקוחות מהותיים באוסטריה ומחוצה לה המתפרש על פני עשורים, כמו גם שיתוף הפעולה עם משרדי יעוץ מס הנבחרים בקפידה, לצד שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים, עמם אנו מקיימים קשרים עסקיים בני שנים רבות ובני עשורים, ערבים לייצוג המיטבי של לקוחותינו באוסטריה ומחוצה לה.

READ MORE

ההיסטוריה של החברה

דר‘ פרנק נויבאואר שימש כעורך דין רשום בעיר וינה כבר לפני כיבושה של אוסטריה בשנת 1938. עם שובו מהגירה, הוא ייסד את המשרד בשנת 1950. בשנת 1968 הצטרף אליו בנו, דר‘ הרי נויבאואר, שהיה אז עדיין מועמד למשרת עורך דין. עם מותו של דר‘ פרנק נויבאואר בשנת 1973 נטל על עצמו הבן את ניהול המשרד.

בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת עסק משרד עורכי הדין בהליכים לפי דיני תאגידים, ייצוג חברות, עניינים מסחריים, גביית תביעות תשלום, הליכים אזרחיים, בתביעות לבית המשפט העליון, בחוזי קניה והשכרה של נכסי נדל“ן, הסכמי גירושין ועיזבונות – כלומר בכל הקשת של החקיקה האזרחית.

החל מן העשור האחרון של המאה הקודמת גובשה גישה בינלאומית הולכת וגוברת בפעילויות המשרד, המתבטאת יותר ויותר בניהול משא ומתן ובעריכת חוזים של לקוחות אוסטריים עם שותפים חוזיים זרים, בהקמת חברות, בעסקאות רכישה ומכירה בתוך ומחוץ לאוסטריה, בייצוג לקוחות זרים באוסטריה, ולבסוף גם בניהולם של מספר הליכים משפטיים מהותיים, גם בין מדינות שונות או בין מוסדות ממשלתיים, בהקשר של ההשלכות הפוליטיות של מלחמת העולם השנייה (השבת רכוש) ושל המצב שהשתרר ביבשת אירופה לאחר המלחמה, בייחוד במדינות מזרח אירופה.

מגמה – בינלאומית – זו הלכה והתפתחה בעשר השנים האחרונות. יותר ויותר עוסק המשרד בתהליכים חברתיים חוקיים בינלאומיים לפי דיני התאגידים, ובעסקאות מיזוג ורכישה לרבות כל התחומים הנגזרים מהן, ובנוסף לכך הוא פעיל גם בהקמתן וניהולן השוטף של קרנות.

המשך ההתפתחות המתמדת של תחום פעילות זה הביא עמו גם להרחבה מסוימת של המשרד, אם כי תוך שמירה מתמדת על הקו המנחה את המשרד והמוכתב על ידי שותפיו, כפי שגם יהיה בעתיד. קו מנחה זה מתבטא בכך שהרחבת צוות המשרד תאושר רק כל אימת שאופיו המיוחד והיחס האישי ללקוחותיו יישמרו.

READ MORE