תחומי פעילות / השבת רכוש, השבת פרטי אומנות

המשרד מייצג מזה שנים רבות תביעות להשבת רכוש של לקוחות נגד מוסדות פרטיים וציבוריים, חלקן גם במסגרת של הליכים בחו"ל, ומתערב כל פעם בהצלחה אצל הגורמים המוסמכים. במסגרת פעילות זו עורך המשרד תחקירים נרחבים הכוללים גם חיפושים בארכיונים ותשאול של עדי תקופה, כותב חוות דעת ייעודיות או מניע את כתיבתם.