תחומי פעילות / חוק הנדל"ן

המשרד מציע ללקוחותיו יעוץ מקיף בתחום כל העסקאות בענייני נכסי מקרקעין, לרבות עריכת חוזים, הביצוע של עסקאות קניית נכסי המקרקעין כולל עסקאות לביטחונות כגון ההקמה והאינטבולציה של משכנתאות, יעוץ בנוגע להשקעות בנדל"ן, בפיתוח של מקרקעין ובמימון הכרוך בו, בדיקת נאותות הכרוכה בנכס המקרקעין והשגת חזקות בעלות בדירת מגורים.