משרד עורכי הדין / משרד עורכי הדין, הארכיטקטורה, העיצוב