משרד עורכי הדין / ניהול העניינים המשפטיים

הקונספט העסקי של משרד עורכי הדין הוא מתן ייעוץ ללקוח, ייצוגו המקיף, ועל פי בקשתו גם ייצוגו באופן עצמאי gובאחריות עצמית, בכל ענייניו המשפטיים

(“Management of Legal Affairs”). מטרה זו מושגת על ידי מעורבות יסודית בנסיבותיו ובצרכיו של הלקוח מחד, ובעזרת ליווי מתמשך על ידי אותו איש המקצוע במסגרת המשרד, מאידך.

משרד עורכי הדין, העומד לצד לקוחותיו מזה כבר שישה עשורים, נוסד בשנת 1950 על ידי עו"ד הד"ר פרנק נויבאואר ז"ל. בספטמבר 1973 הועבר ניהול המשרד לידי בנו, עו"ד הד"ר הרי נויבאואר, אשר החל מפברואר 2007 מנהל אותו יחד עם בנו, עו"ד מגיסטר (בוגר אוניברסיטה) דניאל נויבאואר  LL.M(Latin-Legum-Magister).ההעברה מדור לדור שהוזכרה לעיל של הנסיבות, כמו גם של ההבנה המעמיקה של הצרכים האינדיבידואליים של לקוחותינו, כמו גם סוגי היחסים הנרקמים על בסיס אמון תוך התייחסות לצרכים האינדיווידואליים של הלקוחות הן הוותיקים והן החדשים, מהווים את הבסיס לייצוג קפדני ומצליח ע"י משרד עורכי הדין. זה הבסיס המאפשר למשרד לספק פתרונות מותאמים ותפורים ללקוח ולנהל הליכים משפטיים ביעילות.

גם בזמנים בהם ערכים רבים נתונים לשינוי, נותר המשרד נאמן למאפיינים המסורתיים של משרדי עורכי דין, הקיימים באופן ייחודי באוסטריה והמסורות בעניין זה נשמרות, כגון, ובמיוחד, בכל הנוגע לשמירה על הסודיות המוטלת על עורכי הדין, כאשר אין המשרד נוהג לחשוף את הפעילות האישית בפני כלל הציבור. 

ייעוץ רב-שנים של לקוחות מהותיים באוסטריה ומחוצה לה המתפרש על פני עשורים, כמו גם שיתוף הפעולה עם משרדי יעוץ מס הנבחרים בקפידה, לצד שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים, עמם אנו מקיימים קשרים עסקיים בני שנים רבות ובני עשורים, ערבים לייצוג המיטבי של לקוחותינו באוסטריה ומחוצה לה.