משרד עורכי הדין / ההיסטוריה של החברה

דר פרנק נויבאואר שימש כעורך דין רשום בעיר וינה כבר לפני כיבושה של אוסטריה בשנת 1938. עם שובו מהגירה, הוא ייסד את המשרד בשנת 1950. בשנת 1968 הצטרף אליו בנו, דר הרי נויבאואר, שהיה אז עדיין מועמד למשרת עורך דין. עם מותו של דר פרנק נויבאואר בשנת 1973 נטל על עצמו הבן את ניהול המשרד.

בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת עסק משרד עורכי הדין בהליכים לפי דיני תאגידים, ייצוג חברות, עניינים מסחריים, גביית תביעות תשלום, הליכים אזרחיים, בתביעות לבית המשפט העליון, בחוזי קניה והשכרה של נכסי נדל"ן, הסכמי גירושין ועיזבונות – כלומר בכל הקשת של החקיקה האזרחית.

החל מן העשור האחרון של המאה הקודמת גובשה גישה בינלאומית הולכת וגוברת בפעילויות המשרד, המתבטאת יותר ויותר בניהול משא ומתן ובעריכת חוזים של לקוחות אוסטריים עם שותפים חוזיים זרים, בהקמת חברות, בעסקאות רכישה ומכירה בתוך ומחוץ לאוסטריה, בייצוג לקוחות זרים באוסטריה, ולבסוף גם בניהולם של מספר הליכים משפטיים מהותיים, גם בין מדינות שונות או בין מוסדות ממשלתיים, בהקשר של ההשלכות הפוליטיות של מלחמת העולם השנייה (השבת רכוש) ושל המצב שהשתרר ביבשת אירופה לאחר המלחמה, בייחוד במדינות מזרח אירופה.

מגמה – בינלאומית – זו הלכה והתפתחה בעשר השנים האחרונות. יותר ויותר עוסק המשרד בתהליכים חברתיים חוקיים בינלאומיים לפי דיני התאגידים, ובעסקאות מיזוג ורכישה לרבות כל התחומים הנגזרים מהן, ובנוסף לכך הוא פעיל גם בהקמתן וניהולן השוטף של קרנות.

המשך ההתפתחות המתמדת של תחום פעילות זה הביא עמו גם להרחבה מסוימת של המשרד, אם כי תוך שמירה מתמדת על הקו המנחה את המשרד והמוכתב על ידי שותפיו, כפי שגם יהיה בעתיד. קו מנחה זה מתבטא בכך שהרחבת צוות המשרד תאושר רק כל אימת שאופיו המיוחד והיחס האישי ללקוחותיו יישמרו.