תחומי פעילות / חוק הקרנות, ניהול הקרנות, רציפות בחברה

ברוח השירות המקיף המוצע על ידי המשרד, זוכים לקוחותיו גם לייעוץ בסוגיות רציפות ניהול החברה וחוק הירושה, כאשר ללקוח מוצעות אסטרטגיות מותאמות בנוגע להשקעת והבניית ההון המשפחתי בהתאם לצרכיו הספציפיים. דבר זה מוביל במקרים רבים לייסוד קרנות פרטיות-"משפחתיות". השירותים המוענקים ע"י המשרד בהקשר זה כוללים בפרט את יצירת כתב זכויות הקרן וכתב זכויות הקרן הנוסף, ההקמה של קרנות פרטיות, הטיפול המשפטי המקיף בקרנות הפרטיות הללו בכל ההיבטים המשפטיים ואת פעילותם של שותפי המשרד כיושבי ראש של קרנות אלה. במסגרת זו, הם שואפים בראש ובראשונה לקיום רצונו של התורם כפי שהוגדר בכתב זכויות הקרן, ולקיומו והגדלתו של הון הקרן.