תחומי פעילות / דיני התאגידים

דיני התאגידים ותחומים משפטיים קשורים לכך, חוק הקרנות ורציפות בחברה, חוק הנדל"ן במיוחד באשר לעסקאות במזרח אירופה וב"שווקים מתעוררים" (“Emerging Markets”)  אחרים, התדיינות ובוררות והשבת רכוש נחשבים לתחומי הליבה בפעילות משרד עורכי הדין.

בנוסף לכך, מייעץ המשרד ללקוחותיו – במובן של טיפול משפטי מקיף ("ניהול העניינים המשפטיים" “Management of Legal Affairs” – ) – גם בכל יתר התחומים המשפטיים, בהתאם לצרכים האינדיווידואליים של כל אחד מן הלקוחות.

מאפיין זה הולם את פרופיל משרד עורכי הדין שלנו, המציע ללקוחותיו שירותים מיטביים ומקיפים, ומבטיח כי לרשותם של לקוחותינו יועמד תמיד אותו עורך דין אשר יספק שירותים במגוון רחב בתחום המשפטי, מאחר והוא זה המכיר היטב את הדרישות והצרכים הספציפיים של הלקוח, עובדה המאפשרת לצמצם למינימום את השקעת הזמן והמעורבות של הלקוח בכל מקרה העומד על הפרק.